Close

O projekcie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt innowacyjny testujący – „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach”.

Celem projektu jest wdrożenie w gimnazjach innowacyjnych rozwiązań programowych i metodycznych umożliwiających uczniom wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej nowoczesnych środków w procesie uczenia się przedmiotów matematycznych i przyrodniczych.

ROK 2014

Zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki w gimnazjach do udziału w bezpłatnym trzydziestogodzinnym szkoleniu „Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych”.

Szkolenia organizujemy niemal w całym kraju do połowy marca 2014 r. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz tworzenia scenariuszy lekcji z zastosowaniem platformy e-learningowej i środków ICT. Nauczyciele biorąc udział w nieodpłatnym szkoleniu otrzymają poradniki oraz zaświadczenia ukończenia.

ROK 2013

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało sześć ogólnopolskich szkoleń, w których uczestniczyło 96 nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych placówek doskonalenia nauczycieli w kraju.

Szkolenia odbyły się w:
– Warszawie – 24-26 listopada 2013 r., 1-3 grudnia 2013 r., 4-6 grudnia 2013 r.,
– Suwałkach – 6-8 grudnia 2013 r.
– Siedlcach – 11-13 grudnia 2013 r.
– Toruniu – 14-16 grudnia 2013 r.

Szkolenia miały na celu upowszechnianie produktu finalnego projektu oraz przygotowanie się do organizacji szkoleń nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i informatyki w gimnazjach.

© 2019 ICT Warmia i Mazury | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.