Close

O projekcie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt innowacyjny testujący – „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych…